вторник, 31 януари 2012 г.

ЕЗИКОВА КУЛТУРА


Книгата е колективен проект на Катедрата по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и представлява сборник с разсекретените варианти по български език (езикова култура) за кандидатстудентската 2011 г. Изданието включва тестовете от двата изпита (предварителен и редовен) за хуманитарните специалности в ПУ „Паисий Хилендарски“, както и вариантите за специалността Физическо възпитание.
Във всеки от вариантите са застъпени особеностите на правописната и пунктуационната норма на съвременния български книжовен език. Представени са и отговорите на отделните задачи, като са взети под внимание значителните промени и нововъведения, направени от Института за български език в „Нов правописен речник на българския език“ (Издателство „Хейзъл“, София, 2002 г.).
Сборникът е подходящ за всички, които се интересуват от проблемите на българския език.

ТЕСТОВЕ ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА
РАЗСЕКРЕТЕНИ ВАРИАНТИ ОТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА 2011 ГОДИНА
В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „Паисий Хилендарски“

Автори: Бистра Дикова, Ваня Зидарова, Иванка Гайдаджиева, Константин Куцаров, Красимира Чакърова, Мариана Куршумова, Мария Павлова, Теофана Гайдарова, Ценка Карастанева
Издател: КОНТЕКСТ
Издание: първо, 2012
Брой страници: 56
Размери: 16/23 см
Корица: мека
ISBN 978-954-8238-36-6
Цена 4.00 лв.

За поръчка чрез КНИГИТЕ.НЕТ