четвъртък, 2 февруари 2012 г.

ТЕСТОВЕ ЗА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


Изданието съдържа десет теста, съобразени с най-новия формат на матурата и с всички изисквания на МОМН за държавния зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ). Тестовете се състоят от 41 задачи. Задачите са три вида: с избираем отговор, със свободен отговор и задачи за създаване на аргументативен текст. Успешното справяне с въпросите по български език е обвързано с усвоени знания и умения за разбиране на текстове, подбиране и съчетаване на езикови средства, изграждане на цял и завършен текст, владеене и правилно прилагане на лексикалната, граматичната, правописната и пунктуационната норма. Въпросите по литература се отнасят за всички компоненти на художествените творби. Към отговорите е приложена скала за оценяване. Сборникът е предназначен за ученици от 11. и 12. клас, които се подготвят за ДЗИ.

ТЕСТОВЕ ЗА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Автори: Владислав Витев, Таня Караиванова
Издател: КОНТЕКСТ
Издание: първо, 2012
Брой страници: 160
Размери: 16/23 см
Корица: мека
ISBN 978-954-8238-37-3
Цена 7.99 лв.

За поръчка чрез КНИГИТЕ.НЕТ