четвъртък, 14 ноември 2013 г.

ИЗ ОБЩЕСТВЕНИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО И СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Из обществения и културния живот на Пловдив през Възраждането и след Освобождението

С много любов и търпение Евдокия Емануилова (Тафрова) е събрала в книгата си „Из обществения и културния живот на Пловдив през Възраждането и след Освобождението“ дългогодишния си опит на изследовател и краевед, за да представи на любознателния читател истински калейдоскоп от личности и събития, свързани с историята на възрожденския и следосвобожденския Пловдив.
Повечето от фактите са малко познати на широката публика, като това, че в периода 1856–1863 г. по време на престоя си в Пловдив д-р Иван Богоров основава акционерно дружество (по подобие на европейските) за изграждане на памукотъкачна фабрика в града и че самият султан Абдул Азис подкрепя почина на Богоров, като купува 250 акции, т.е. дава 2 хиляди гроша на компанията.
Като увлекателен разказвач, Евдокия Емануилова превежда читателя през времето, за да хвърли мост между епохите и да превърне историята в жив спомен.

Стефан Пеев
Начало

Из обществения и културния живот на Пловдив през Възраждането и след Освобождението
Из обществения и културния живот на Пловдив през Възраждането и след Освобождението

 

 

АВТОР: Евдокия Емануилова (Тафрова)
ИЗДАТЕЛ: КОНТЕКСТ
ГОДИНА: 2013 г. 
БРОЙ СТРАНИЦИ: 220
РАЗМЕРИ: 16 / 23 / 1 cm
КОРИЦА: мека
ЦЕНА: 15.00 лв.
ПОРЪЧКИ: КНИГИТЕ.НЕТ