петък, 5 септември 2014 г.

На добър път SELENA!

Шрифт Selena | Free Font Selena

Това е първият ми самостоятелен шрифт. При всичките си недостатъци и нуждата от доработки той вече има право на своя живот. И е време да получи независимостта си. Шрифтът е публикуван при условията на SIL Open Font License (OFL) и е достъпен на адрес Selena. На добър път SELENA!Стефан Пеев

Шрифтове със свободен лиценз, разработени в издателство КОНТЕКСТ на основата на съвременната български типография, можете да намерите, разгледате и свалите от FONTLIBRARY.

Fonts under OFL (SIL Open Font License), developed by CONTEXT Publishing and based on contemporary Bulgarian typography, you can find, view and download from FONTLIBRARY.

Начало