понеделник, 23 март 2015 г.

ПОПЪТЕН ВЯТЪР ПО ПИРАТСКИ

• Font • Шрифт • Bretan Pro

Понякога човек наистина не знае как да приеме новините.
Оказа се, че едни от първите, които са забелязали шрифта на издателство КОНТЕКСТ (Bretan Pro) – предоставен за свободно ползване в два от стиловете си (regular и bold) при условията на лиценза SIL, са пиратите. Може би защото виждат надалече и улавят с поглед плячката много преди тя да е паднала в краката им. Знам ли?
Във всеки случай с изненада открих, че шрифтът Bretan Pro е станал неразривна част от непиратския сайт на ПИРАТСКАТА ПАРТИЯ на Австрия. Противно на името си, хората прилежно са се позовали на условията за ползване на Bretan Pro и са посочили автора му.
И докато пиратите от Австрия са ангажирани със завоюване на електорат, у мен тихичко шепне чувството ми за балкански империализъм: „Нека! Ние пък ще овладяваме малко по малко европейското пространство! Ако знаем какво правим и как го правим, докато Европа се огледа, ще се окаже, че вече ама наистина не може без нас. Само трябва да изберем попътен вятър по „пиратски“!“Стефан Пеев

Шрифтове със свободен лиценз, разработени в издателство КОНТЕКСТ на основата на съвременната български типография, можете да намерите, разгледате и свалите от FONTLIBRARY.

Fonts under OFL (SIL Open Font License), developed by CONTEXT Publishing and based on contemporary Bulgarian typography, you can find, view and download from FONTLIBRARY.Начало