събота, 5 септември 2015 г.

ШРИФТ OMURTAG

• Font • Шрифт • Omurtag

Шрифтът ОМУРТАГ (Omurtag) позволява да се пише на: Afrikaans, Albanian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Icelandic, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian / Руский, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish.Осъвременяването на шрифтове в съответствие с тенденциите за развитието на българската кирилица е наистина удоволствие, но и много, много трудоемко занимание. А създаването на нов шрифт понякога изисква повече от година търпеливост и настоятелност. За да останат повечето шрифтове със свободен лиценз за безплатно ползване, бих искал да разчитам на щедростта на дарителството. Предварително благодаря на всеки за проявеното разбиране.Стефан Пеев

Шрифтове със свободен лиценз, разработени в издателство КОНТЕКСТ на основата на съвременната български типография, можете да намерите, разгледате и свалите от FONTLIBRARY.

Fonts under OFL (SIL Open Font License), developed by CONTEXT Publishing and based on contemporary Bulgarian typography, you can find, view and download from FONTLIBRARY.

Начало