четвъртък, 5 ноември 2015 г.

ЗА ПРАВОПИСНА РЕФОРМА НА ВСЕКИ 50 ГОДИНИ НАСТОЯВАТ ЕЗИКОВЕДИ

30.09.2015 г., Пловдив | Репортаж по БНТ за книгата на д-р Теофана Гайдарова НОВОТО В НОВИЯ БЪЛГАРСКИ ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК

30.09.2015 г., Пловдив | Репортаж по БНТ за книгата на д-р Теофана Гайдарова НОВОТО В НОВИЯ БЪЛГАРСКИ ПРАВОПИСЕН РЕЧНИКСтефан Пеев
Начало