понеделник, 18 януари 2016 г.

Проф. д.ф.н. Боян Вълчев за книгата на д-р Теофана Гайдарова НОВОТО В НОВИЯ БЪЛГАРСКИ ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК

Проф. д-р Боян Вълчев за книгата на д-р Теофана Гайдарова

Списание ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 2015, бр. 3–4, 169–173.

Изглежда Теофана Гайдарова познава „Официалния правописен речник на българския език" (София, „Просвета", 2012, 676 с.) по-добре и от самите му съставители. Това впе­чатление се придобива още с прочита­нето на първите страници на книгата и то остава и до прелистването на по­следната страница.
- - -
Придобивка за съставителския екип и за многобройните потребители на речника би било привличането на Теофана Гайдарова за постоянна сътрудничка при разработ­ването на речника. Със създаването на тази книга тя е навлязла много навътре в правописната и пунктуационната проблематика, което я прави ценна специалистка, чиито знания и умения могат и в бъдеще да подпомагат кодификационните процеси и решения.

Проф. д.ф.н. Боян Вълчев
откъс от рецензията за книгата на д-р Теофана Гайдарова „Новото в новия български правописен речник“ (Пловдив: КОНТЕКСТ, 2015)

Стефан ПеевНачало