понеделник, 15 февруари 2016 г.

Font Libra Sans Modern | Шрифт Libra Sans Modern

• Font • Шрифт • Libra Sans Modern

Шрифтът Libra Sans Modern е създаден в издателство КОНТЕКСТ. Със свободен лиценз е и може да бъде изтеглен след споделяне в социалните мрежи:

Share via
Facebook | Twitter | Google Plus
to see Link Download


За тези, които ползват програми, поддържащи възможностите на OPEN TYPE технологията (да кажем, Indesign, QuarkXPress и др.), изборът на език за дадения текст ще определя дали да се визуализират и печатат съвременните кирилски начертания, или традиционните. Традиционните начертания на кирилицата са отнесени към руския език и стават достъпни, когато езикът по подразбиране за текста бъде определен като руски.
За тези, които твърдо предпочитат традиционната кирилица, препоръчвам да ползват Libra Sans шрифта, при който е приложен точно обратният вариант – кирилицата по подразбиране е традиционна, а съвременните български начертания стават достъпни при избор на български език като език на текста.
Libra Sans Modern е създаден на основата на Libra Sans, който от своя страна е дериват на шрифта Liberation. Ценното при Libra Sans Modern и Libra Sans е, че са многоезично ориентирани (поддържат всички европейски езици – включително старогръцки и новогръцки) и че метрично са аналози на шрифта Arial (могат да бъдат използвани като негов заместител).Осъвременяването на шрифтове в съответствие с тенденциите за развитието на българската кирилица е наистина удоволствие, но и много, много трудоемко занимание. А създаването на нов шрифт понякога изисква повече от година търпеливост и настоятелност. За да останат повечето шрифтове със свободен лиценз за безплатно ползване, бих искал да разчитам на щедростта на дарителството. Предварително благодаря на всеки за проявеното разбиране.Стефан Пеев

Шрифтове със свободен лиценз, разработени в издателство КОНТЕКСТ на основата на съвременната български типография, можете да намерите, разгледате и свалите от FONTLIBRARY.

Fonts under OFL (SIL Open Font License), developed by CONTEXT Publishing and based on contemporary Bulgarian typography, you can find, view and download from FONTLIBRARY.

Начало