понеделник, 28 март 2016 г.

Font Arda | Шрифт Arda

• Font • Arda • Шрифт • Arda

Шрифтът Arda е все още в процес на изграждане. Предстои много работа, но Arda вече има свой облик и очаква финалната си версия... (под формата на свободен лиценз за безплатно ползване или като commercial font, все още наистина не знам...)

The font Arda is still under development. There is a lot of work to be done, but Arda has already its own face and is looking forward to its final release... (under free license or as a commercial font, I still don't know...)

Осъвременяването на шрифтове в съответствие с тенденциите за развитието на българската кирилица е наистина удоволствие, но и много, много трудоемко занимание. А създаването на нов шрифт понякога изисква повече от година търпеливост и настоятелност. За да останат повечето замислени и създавани в издателство КОНТЕКСТ шрифтове със свободен лиценз за безплатно ползване, бих искал да разчитам на щедростта на дарителството. Някои от актуалните проекти (в процес на доработка) могат да бъдат разгледани на страницата в BEHANCE. Предварително благодаря на всеки за проявеното разбиране.Стефан Пеев

Шрифтове със свободен лиценз, разработени в издателство КОНТЕКСТ на основата на съвременната български типография, можете да намерите, разгледате и свалите от FONTLIBRARY.

Fonts under OFL (SIL Open Font License), developed by CONTEXT Publishing and based on contemporary Bulgarian typography, you can find, view and download from FONTLIBRARY.

Начало