събота, 19 януари 2013 г.

ДОБРОМИР ТОНЕВ | ТЕЗА

Добромир Тонев

ТЕЗА

След тебе злото диша като хрътка.
(Доброто е обществено понятие.)
Разтвориш ли ръцете за прегръдка,
ти вече си удобен за разпятие.

Добромир ТоневДобромир Тонев


Добромир Тонев. Събрано: Стихотворения, фрагменти и шаржове


Всеки голям поет с присъствието си в битието на красотата всъщност ни приканва да говорим не само за него и неговите стихове, но и за поезията изобщо, за мястото ѝ в живота ни, за нашето отношение днес към стиховете. Дали ще имаме смелостта да подемем и този разговор?

Стефан Пеев