вторник, 15 декември 2015 г.

МИТОВЕТЕ НА ПРЕХОДА...

Митове на прехода

Големите митове на прехода загубиха магическата си стойност, а с тях си отидоха и големите лидери на промяната. И в овакантеното от към митология пространство се настаниха популизмът и дребни субекти, които играят политическата игра на жмичка с нескриваната амбиция някой ден гордо да изкрещят „Пу за мен!“.

Стефан Пеев
Начало

Няма коментари:

Публикуване на коментар