неделя, 6 декември 2009 г.

Спокойно: пълният член остава (... засега)

Добра или лоша, новината е, че езиковедите не се готвят скоро да осъществят радикални реформи в книжовната норма. Поне не без широка дискусия. И със сигурност не до края на тази година. Всичко това стана ясно от инициираната на 4 декември от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ среща на езиковеди от различни научни институции в страната.

Източник: БНТ

KNIGITE.NET • Интернет книжарница


Проблемите на кодификацията на съвременния български книжовен език обсъждаха на 4 декември езиковеди от различни институции у нас. Домакин и инициатор на срещата бе Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. В срещата участваха директорът на Института за българския език проф. Васил Райнов, ректорът на Пловдивския университет проф. дфн Иван Куцаров, доц. Савелина Банова от Департамента по езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалисти от Катедрата по български език към ПУ „Паисий Хилендарски“. В своето експозе ректорът на ПУ проф. дфн Иван Куцаров подчерта опита, който университетът е натрупал по проблемите на езиковата култура и езиковата практика. Тезата на проф. Куцаров, че е назрял моментът за сериозна, задълбочена и продължителна дискусия по проблемите на книжовния език и неговите норми, беше подкрепена и от проф. Васил Райнов. Проф. Райнов допълни, че като единствен международнопризнат кодифициращ орган за българския книжовен език Институтът за български език към БАН е готов на сътрудничество с всички висши учебни заведения и с всички научни специалисти за намиране на верните решения по проблемите на кодификацията на книжовната норма. Свои научни съобщения и изказвания направиха ст.н.с. II степен д-р Петя Костадинова и доц. д-р Светла Коева от Института за български език към БАН, проф. дфн Диана Иванова, доц. д-р Петя Бъркалова, гл. ас. д-р Теофана Гайдарова от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Общото становище на езиковедите е, че е необходимо да се мисли за промени, но тези промени следва да бъдат резултат на задълбочена и продължителна научна дискусия по всички аспекти на книжовната норма и нейното функциониране в обществото.


 RSS