четвъртък, 1 март 2012 г.

ЕСТЕСТВЕНО ПО ПРИРОДА

Любопитство


Всеки човек е любопитно същество. Иска му се да знае повече от онова, което вижда в момента. Затова и се учим. Да виждаме нещата такива, каквито биха могли да бъдат. Много преди да сме стигнали до там, където те са и където познанието ни отвежда.

Стефан Пеев