вторник, 13 март 2012 г.

ДИАЛЕКТИКАТА НА ЖИВОТА
И ЛОГИКАТА НА ЕЖЕДНЕВИЕТО

Голгота


В логиката на ежедневието хората просто искат да са добри.
В диалектиката на живота осъзнаваме, че това е невъзможно.
Че пътят минава през приемане на греха, през съзнанието за вината, през разтерзанието на истината.
В крайна сметка всеки има своята Голгота – своя символ на пътя към истината.

Стефан Пеев