четвъртък, 21 юни 2012 г.

Рецензия за книгата на Миряна Янакиева – сп. „Български език и литература“, книжка 3, 2012 годинаПО ПЪТЯ КЪМ ЕДИН ГОЛЯМ (НЕ)ПОЗНАТ
Миряна Янакиева. От родния кът до гроба. Пенчо Славейков – „Сън за щастие“.
Издателство Контекст, Пловдив: 2011
Иван Велчев

Рецензия за книгата на Миряна Янакиева – сп. „Български език и литература“, книжка 3, 2012 година.

ОТ РОДНИЯ КЪТ ДО ГРОБА
ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ – „СЪН ЗА ЩАСТИЕ“

Автор: Миряна Янакиева
Рецензенти: проф. Никола Георгиев, доц. Александър Панов
Българска. Издание I. 2011 г.
Издателство „Контекст“, Пловдив
© Миряна Янакиева, 2011 г.
© Издателство „Контекст“, Пловдив, 2011 г.
ISBN 978-954-8238-35-9 | мека корица | 208 стр. | цена 9.90 лв.

Поръчка чрез КНИГИТЕ.НЕТ