събота, 9 юни 2012 г.

ДАЛИ?...

Джон Наш


Дали светът няма да бъде друг, ако хората проумеят „равновесието на Наш“?

През 1994 година получихте Нобелова награда за „равновесието на Наш”, откритие, което бяхте направили във Вашата докторска дисертация още през 1950 година. Според тази теория равновесието в една игра настъпва тогава, когато всеки играч следва стратегията, която лично за него е най-добрата.

Да, макар че това може да бъде най-лошото решение. Класическият пример е дилемата пред затворниците. Двама затворници, на които може да бъде приведено доказателство единствено за притежание на оръжие, ако не направят самопризнания, се разпитват поотделно от двама полицаи. Ако и двамата пазят тайна, ще получат само дребно наказание. Но ако единият даде показания против другия, той ще бъде освободен, а другият ще отиде в затвора. Въпреки че и за двамата би било по-добре, ако не свидетелстват един срещу друг, за отделния играч най-добрата стратегия е да даде показания срещу другия. Накрая двамата дават показания и отиват зад решетките.

Стефан Пеев

Източник: ГЛАСОВЕ.КОМ