неделя, 14 октомври 2012 г.

In Memoriam
Румен БалабановРумен Балабанов (1950–2012)

На 62 години почина писателят Румен Балабанов. До вчера той беше между нас – сред приятели, познати, читател. Днес е там, откъдето започва паметта.

Румен Балабанов (26 февруари 2012 г. – ФБ)

Прощавам на всички подлеци, предатели, псевдопоети, полуинтелигентни литературни недоразумения, агресивни и брутални провинциалисти, набожни лицемери и всички други безнравствени същества, които са се докосвали до моя свят, горещо моля и Бог да им прости и Му благодаря, че ме е съхранил в тази отровна и смрадлива среда...

Цитат по: РУМЕН БАЛАБАНОВ