събота, 11 май 2013 г.

ГАСЯТ ПОЖАР СЪС 100 000 ЛИТРА ВИНО

Противопожарна охрана

* * *

За да разберем при какви обстоятелства се поставят основите на противопожарната охрана в Пловдив, нека се пренесем мислено един век назад и си представим тогавашния град с не­говите къщи, повечето паянтови, плътно накацали по хълмовете, една до друга, с неговите тесни улички, над които се долепи­ли еркерите на сградите, с липсата на достатъчно вода. Всичко това създавало благоприятни условия за възникване на големи пожари, всяващи ужас у гражданите. Тогава било друго вре­ме…
По калдъръмите на пловдивските улици тропали подковани­те емении на турските бейове; из безистените на чаршията ше­тали забрадени с яшмаци кадъни. Пред дюкяните си дремели са­модоволни еснафи. Изведнъж камбаната от кулата на Сахат тепе забивала тревожно. Да­вал се „янгън топи“ от „янгън кулеси“ (топовен гърмеж от пожарната кула). Разнасяли се викове: „Янгън вар!“ („Има пожар!“), разтичвали се хората. Тогава водата се е продавала от т.н. сакаджии, натоварили на мулетата си тулумби с вода от река Марица. При сигнал за пожар те ведна­га хуквали към мястото на гърмежите. Накрая са задавала самата „пожарна команда“, снабдена с една тулумба. Тя била частна, състояща се от няколко души, които се събирали само в случай на пожар. За да започне гасенето на пожара, водачът на групата тулумбаджии започвал пазарлъци със стопа­нина на горящата къща за заплащането. И докато това ставало, пожарът, може би, довършвал вече своята разрушителна работа и малко могло да се спаси от неговата стихия.


* * *

На 19 октомври 1926 г. вечерта в Перущица избухва голям пожар, който унищожава четири къщи с цялата им покъщнина и застрашава цялото селище. Веднага е съобщено в Пловдив и за потушаване на огъня за Перущица заминава плов­дивската пожарна команда. Тя изминава 22 км за един час. Към полунощ пожарът е загасен със 100 000 литра вино, тъй като в момента нямало достатъчно вода.

Евдокия Емануилова
Откъсите са от подготвяна за печат в издателство КОНТЕКСТ книга за Пловдив