понеделник, 5 август 2013 г.

ВЪПРОС С ПОВИШЕНА СЛОЖНОСТ

Ярка

С коя българска дума е сродна английската дума year...

Стефан Пеев
Начало