петък, 30 август 2013 г.

ДИГИТАЛЕН МОДЕЛ НА ДОРИАН ГРЕЙ

Дориан Грей

Всеки ден, всеки миг, с всеки жест, с всяка дума рисуваме своя автопортрет. Уви! на никой компютърен гений не е хрумнала идеята да сътвори дигитален модел на Дориан Грей. А точно този модел би бил най-изумителният предмет, търгуван някога в „Сотби“.

Стефан Пеев
Начало