петък, 6 септември 2013 г.

МАЛКО ТЪЖНА РАВНОСМЕТКА

Паметник на Съединението

Какъв е смисълът от Празника на Съединението в една държава, в която хората се делят на „наши“ и „ваши“. И в която да притежаваш професионализъм, но да нямаш „гръб“, означава да трепериш за съществуването си.

Стефан Пеев
Начало