петък, 13 септември 2013 г.

МАЛКА ДОЗА ПРАВДОПОДОБНОСТ

Мирзакарим Норбеков

Вали тихо. Подухва свеж въздух. Прохладно е. Първата вечер, която бележи края на лятото.
И на този фон да четеш глупостите на Мирзакарим Норбеков е просто забавно.
Но глупостта, която може да овладее много хора, има една особеност. В нея винаги се съдържа някаква малка доза правдоподобност.

Стефан Пеев
Начало
Източник на информацията за Норбеков: ЕПОХАЛНИ ВРЕМЕНА