вторник, 10 септември 2013 г.

КРИЗАТА БАВНО ИЗПРАЗВА ДЖОБОВЕТЕ НИ...

Монети

Всеки държи някакви ценности в джоба си – кой монети, кой добродетели. Сложността на съвремието е в тяхната неконвертируемост и в пълзящата инфлация, която непрестанно ги подяжда. И докато политиците се глумят дали регулация, пазар и демокрация са различните страни на една монета, кризата бавно изпразва джобовете ни.

Стефан Пеев
Начало