петък, 6 септември 2013 г.

МАЛКИ СТЪПКИ ГОЛЯМО НЕВЕРИЕ

Малки стъпки

Замислих се, че 30 години от моя живот минаха под знака на обещанието за справедливост, наричана някога развит социализъм. Следващите години на обещания бяха свързани с мечтата за демокрация. И изведнъж си дадох сметка, че всекидневните малки стъпки на несбъднатост на обещанията раждат голямо неверие. А неверието и хаосът са контекстови синоними. Но... това е друга тема.

Стефан Пеев
Начало