сряда, 13 октомври 2010 г.

АКСИОМАТИКА НА РАЗБИРАНЕТО

Разбирането е любов. Омразата не ражда разбиране.
Разбирането е проникновение.
Разбирането е раздвояващото събиране на съществуващото.
Разбирането е магнит. Силата му нараства с всяко ново присъединено друго.
Разбирането е приобщаване.
Разбирането изисква близост. Далечното не може да бъде разбрано.
Разбирането е...
Аксиоматиката на разбирането е най-трудната система на познанието. Засега тя винаги завършва до многоточието.