вторник, 4 януари 2011 г.

КРАСОТАТА НА РАЗЛИЧИЕТО

Хармония и различие


Светът е изтъкан от противоположности. Всяко нещо зове за своето друго и в хоризонта на отрицанието на себе си в другото намира смисъла на своето аз.
В живота хората непрестанно правят опити да примирят противоположностите, да снемат противоречията или пък ги превръщат в сурови и жадуващи мъст конфликти. Човек отчаяно се отказва да чуе странната и необикновена хармония на красотата на различието.
Стефан Пеев