неделя, 16 януари 2011 г.

ДИФУЗИЯ

Дифузията на знанието е неизбежно следствие на все по-широкото отваряне на комуникацията във всички възможни посоки чрез новите канали на общуване.
С времето въпросът за авторството ще става все по-проблематичен.

Стефан Пеев