сряда, 15 юни 2011 г.

ГОВОРЕНЕТО НЕ Е БЕЗОБИДНО

Живот
Говоренето не е безобидно. Диалогът е среща на себе си и другия. Всяка среща на себе си и другия конструира различни диспозиции: простанствени, времеви, морални, естетически, гносеологически, психологически, емоционални, физиологически, рационални, ирационални. Структурата на диспозициите на себе си и другия е структурата на образа на света, в който себе си живее. Това неминуемо превръща всяко казване в изповед. Всяка реч – в откровение. Откровение не за предмета на изговореното, а за същността на себе си.
Стефан Пеев