понеделник, 4 юли 2011 г.

АТАНАС ДАЛЧЕВ

Атанас Далчев
Естетиката на Атанас Далчев е естетика на вътрешния покой, даден като съзерцание. Това е естетика не на предметния детайл и на неговото битие, а на вътрешния живот на духа и душата на отделното, което поема върху себе си белезите на заобикалящия го свят и по своеобразен начин ги излъчва отново навън като ейдетическа енергия, доловима в съзерцателната настроеност на човека-индивид. Единствено ейдетически настроеното съзерцание може да долови тези смислови излъчвания и проявления на нещото, в които нещото се явява такова, каквото е: в своята чиста смислова зададеност, в своя ейдос, а не в своето функционално битие. Но при това съзерцание неволно се размиват границите между нещото и съзерцаващия и в ейдетическия лик на нещото съзерцаващия открива самия себе си.
Стефан Пеев