събота, 5 октомври 2013 г.

ВАШАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПАСНА ЗА ЗДРАВЕТО НА ДРУГИТЕ

IQ vs EQ

Придобиването на интелигентност трябва да е съпроводено с предупредителен етикет: „Вашата интелигентност може да бъде опасна за здравето на другите. Използвайте я само с високи дози на EQ!“. EQ-то (коефициент на емоционалност) е известно още и като емоционална интелигентност, тоест възможността за идентифициране, оценяване и контролиране на емоциите на себе си, на другите, и на групи в името на хармонията на човешките отношения.

Стефан Пеев
Източник на данните: 24 ЧАСА
Начало