вторник, 1 април 2014 г.

РЕАЛНО И ИСТОРИЧЕСКО ВРЕМЕ

Времето

Историческото време има малко общо с реалното физическо време. Това поражда парадокса да живеем в различни времена с едни и същи хора.

Стефан Пеев
Начало