петък, 25 април 2014 г.

МЕТАФОРА ЗА ИЗКУСТВОТО И ЖИВОТА

Non Sign IINon Sign II
Non Sign IINon Sign II
Non Sign IINon Sign II
На границата между САЩ и Канада при Blaine (Washington) човек може да срещне това уникално произведение на изкуството – празен билборд, през който можеш да преоткриеш красотата на небето и природата. Невероятна метафора за връзката между изкуството и живота.

Стефан Пеев

Източник на информацията и на снимките: ENTHUSIASTICARTIST