неделя, 29 април 2012 г.

МОЖЕ И ТАКА

Клошар


Толерантността [на тази книга] не е безгранична. Антитезата на толерантността не е нетърпимостта. Антитезата на толерантността е разобщеността на либералния модел на света, в който идеята за толерантността като свободата на себеизявата е достигнала абсурда на безграничното „може и така“. Всяко ново „може и така“ отваря цепнатина в обществото и разширява усещането за пустота, която напразно се опитваме да запълним с различни форми на регулация. Съвременният човек е свикнал с пустотата и дори не я забелязва – напротив, нуждае се от нея, защото тя събужда у него усещането за свобода.

Стефан Пеев