четвъртък, 31 май 2012 г.

ПРОЧЕТЕНО В МИСЛИТЕ

Модерност


Чувството за модерност се измерва със силата на самоиронията, която си в състояние да понесеш.

Стефан Пеев