вторник, 23 юли 2013 г.

АНАЛИЗИРАЙ ТОВА...

Анализирай това

Богатите стават все по-богати

Най-заможните 1% от населението притежават 39% от световното богатство


Най-богатият 1% от населението притежава 39% от световното богатство, като процентът ще продължи да нараства през следващото десетилетие. Този извод прави в последния си доклад Boston Consulting Group (BCG), посветен на тенденциите при разпределение на световния БВП. За миналата година частното богатство се увеличава с 7.8% до 135 трлн. долара, а най-богатият процент от населението управлява 52.8 трлн. Най-значим е проценът на индивидите със състояние от около 5 млн. долара, които управляват близо една четвърт от световното богатство.

Колкото повече, толкова повече...

Концентрацията на средства в малка част от населението ще продължи възходящия си тренд през следващите години, а ръстът на състоянието на най-богатите ще изпреварва многократно ръста на световния БВП. Според доклада броят на милионерите се е увеличил с 10% през миналата година до 13.8 милиона. Анализатори от BCG прогнозират, че през следващите пет години частното богатство ще расте средно с 4.8%. За сравнение, състоянието на най-богатите (с активи над 100 млн. долара) ще се увеличава с два пъти по-бързи темпове. Делът на мултимилионерите от световното богатство се очаква да се увеличава най-бързо, средно с 9.2 на сто. Логично е да си зададем въпросът на какво се дължи това. Зависи от региона. Най-голям принос за увеличаването на състоянието на най-богатите в Европа и Северна Америка имат акциите. Спестяванията, но не от закуски, пък са ключови за Азия, която през последното десетилетие беше синоним на икономически растеж.

Източник: КАПИТАЛ.БГ
Начало