четвъртък, 25 юли 2013 г.

КОНЦЕПТУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Образование

Българското образование трябва да стане концептуално. Ще рече: да показва на обучавания различните модели на мислене на света и човека. Това е единственият начин за спасение от изпразненото откъм съдържание академично образование, в което индивидът не намира себе си.

Стефан Пеев
Начало