понеделник, 15 юли 2013 г.

ДИАЛЕКТИКА | СЪВРЕМИЕ

Абсолют

Най-големият абсолют на съвременността е относителността.

Стефан Пеев