неделя, 24 януари 2010 г.

За разликата между книгата, е-книгата и блога

KNIGITE.NET • Интернет книжарница
E-книгата, читателите и издателите

Признавам, че към темата пристъпвам гневен. Поводът за острата ми реакция е следната бележка в един блог: „ами всъщност ако е-книгите станат преобладаващия вариант книги, издателите с авторски права върху дадена книга стават тотално ненужни“.
Анонимният автор на репликата сигурен съм, че не подозира какъв огромен проблем е докоснал. Някой ще каже, че не си струва да се отговаря на случайна реплика. Да, но ако тази реплика синтезира в себе си зараждащо се и предстоящо да се развие обществено мнение, си струва да бъде обсъдена и в нейните положителни, и в отрицателните ѝ послания.
Освен това обществото ни е тотално неподготвено за неизбежните промени в книгоиздаването и книгоразпространението. Дори и да не е точна в цифрово изражение прогнозата на Сет Годин (източник: АЗ ЧЕТА) за свиване на традиционното книгоиздаване до 15% от сегашния му обем в следващото десетилетие, няма никакъв спор, че свиване ще има и че то ще бъде достатъчно драматичен процес (който рано или късно ще е дори обект на холивудски сценарии).
Навлизането на е-книгите поставя сериозен проблем пред цялото общество – това е проблемът за властта. Книгите са вид власт. Който владее механизмите за тяхното създаване и разпространение, е в състояние да осъществява контрол над обществото. Склонни сте да не се съгласите? Нека поговорим по темата

КНИГАТА, НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, АВТОРЪТ, ИЗДАТЕЛИТЕ И ПРОЦЕСЪТ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ


тук, в блога, където има достатъчно пространство за движение на мисълта и чувствата.
Коментари, бележки или цели тематични блокове можете да изпращате и по електронната поща (context.bg@gmail.com) за публикуване. Готови сме да предоставим възможност на желаещите да бъдат и съавтори в блога.