събота, 7 август 2010 г.

ЛИТЕРАТУРАТА

Литература
Литературата е възкресението и животът.
С всяка литературна творба се раждаме и възкръсваме отново. Защото литературата е изпитание на нашето аз. Нейният истински смисъл е да ни поведе към нашата собствена Голгота и там, в акта на разпятието, да познаем истината и греха. Затова не е случайно, че Книгата на книгите разказва за Спасителя. За вярващия Спасителят е религиозна реалност. За невярващия е модел на поведение. Но и за единия, и за другия словото е пусто без въплъщението и възкресението. Литературата съществува за това – да ни помогне да участваме във въплъщението и да изживеем истината на възкресението. С една дума да открием какво е да си човек.

Стефан Пеев