неделя, 1 август 2010 г.

АВТОСАРКАЗЪМ

Има хора, които са много по-глупави от мен, но които живеят много по-добре.
Не е справедливо, но е факт.
Нищо. Ще разчитам на следващия живот.
Дано тогава съм достатъчно глупав.