вторник, 31 август 2010 г.

АКСИОМА

Преподаване


Лошото преподаване не просто не научава ученика, то разваля ученика: обърква неговия подход на мислене, фалшифицира неговата емоционалност, асоциализира го.

Стефан Пеев