четвъртък, 19 август 2010 г.

ЗАКОНЪТ НА МАХАЛОТО

Махало

Човешката чувствителност е като махалото на стар часовник – достигайки крайната точка на своето издигане, тя се устремява към равновесието чрез търсенето на противоположното.

Стефан Пеев