петък, 2 декември 2011 г.

БОРИС АНГЕЛУШЕВ

Борис АнгелушевБорис Ангелушев оформя поредния брой на в. „Литературен фронт“, вляво Сава Попов; 1964 г. (фотоархив Тодор Славчев)
Борис Димитров Ангелушев (1902–1966) е български художник и основоположник на книгооформлението в България. Известен е с множеството сатирични рисунки и карикатури на антифашистка, политическа и обществена тематика, както и с двете монументални живописни платна „Аспаруховата конница минава Дунава“ и „Обесването на Васил Левски“, включвани в читанки и учебници. Изкуствоведите му отреждат голяма роля най-вече за приноса му към илюстрацията и изкуството на книгата, за което две години след смъртта му, през 1968 година, Съюзът на българските художници учредява годишна награда на името на Ангелушев (възстановена след прекъсване през 2006 година).Източник на информацията: УИКИПЕДИЯ