четвъртък, 15 декември 2011 г.

ОГЛЕДАЛНО ОТЧУЖДЕНИЕ

Огледало
Когато погледнах в огледалото, видях един симпатичен, но много тъжен мъж.
Усмихнах му се, за да го ободря, а той ми отвърна с кисела гримаса.
– Какво ти е? – попитах го съчувствено.
Той помръдна устни, но не чух отговора му.
Безнадеждно е, остави го, си казах тогава и докато се извъртах настрани, видях през рамото си как ми обръща гръб.

Стефан Пеев