вторник, 11 септември 2012 г.

Петър Стоянов – съвременният разказвач на притчи

Петър Стоянов


На 12 септември от 18 ч. галерия „Пловдив” посреща със самостоятелна изложба видинският творец Петър Стоянов. Един млад мъж със завидна творческа биография, който в последните години активно заявява арт присъствие далеч извън ареала на града, в който твори и живее – Видин.

При Петър Стоянов няма артистичен импулс без докосване до миналото. Сякаш за да ни увери, че стъпвайки на традиция, на изконното и на уникалната ни идентичност не бихме имали бъдеще. Затова той с охота се завръща в платната си към българското село, към къщата-храм, към каруцата – постоянен другар на човека в труд, в делник, в празник. Каруцата като символ на живота, съмишленик на човека в пътя му земен. Ту уморена, ненужна и захвърлена, ту лъскава, шарена и готова да поеме своя път напред. Обича противопоставянията Стоянов, обича да ни хвърля и в тъмните дебри на размислите, и към светлите петна върху платната си, от които струи оптимистична импресия. Прави го искрено, с порива на творец, който не просто рисува, а демонстрира живост и постоянно развитие в този толкова интимен диалог между автор и платно.

Донка Колева – арт мениджър