петък, 28 септември 2012 г.

СВОБОДА И... ЦЕННОСТИ

ИстинатаСвободата води народа – картина от Йожен Дьолакроа


Истината е, че свободата не чини пукнат грош без ценностите, зад които заставаме...
(А ценностите са воденичен камък на шията на онзи, който не проумява значението на думата „ценности“.)
Стефан Пеев