вторник, 4 септември 2012 г.

РЕЧНИК | МИЗЕРИЯ

Книга
МИЗЕРИЯ
Евтини сериали и скъп салам.
Стефан Пеев