петък, 1 ноември 2013 г.

ПЪТЯТ И ИСТИНАТА, И ЖИВОТЪТ

Хубавият текст е и пътят, и истината, и животът

Хубавият текст сам си пробива път. Рано или късно той се въплъщава – било в друг текст, било в нечие съществуване, било като опора за разбиране и осмисляне на света. Защото хубавият текст е и пътят, и истината, и животът.

Стефан Пеев
Начало

ХУБАВИЯТ ТЕКСТ