неделя, 24 ноември 2013 г.

ДИСКУРСИВНИ ПРАКТИКИ

Неравенство, дискурс, наследяване

Стойка Пенкова – автор на книгите „Неравенство, дискурс, наследяване“ и „Наследяване и дискурсивни практики“, издателство КОНТЕКСТ – е хабилитирана за доцент в ПУ „Паисий Хилендарски“. Честито на авторката и още много нови изследвания в полето на дискурсивните практики!

Стефан Пеев
Начало

Неравенство, дискурс, наследяване
Наследяване и дискурсивни практики